ทัวร์บาหลี เดือนมีนาคม 2563 ทัวร์บาหลีราคาพิเศษ มีนาคม 2020 ทัวร์บาหลีราคากันเอง แพคเกจทัวร์บาหลี 4วัน 3คืน 5วัน 4คืน โปรโมชั่นทัวร์บาหลี
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500


   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว
ทัวร์บาหลี
เดือนมกราคม
ทัวร์บาหลี
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์บาหลี
เดือนมีนาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนเมษายน
ทัวร์บาหลี
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนมิถุนายน
ทัวร์บาหลี
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนสิงหาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนกันยายน
ทัวร์บาหลี
เดือนตุลาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์บาหลี
เดือนธันวาคม

ทัวร์บาหลี เดือนมีนาคม 2563 2020 แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน,5 วัน 4 คืน

BI-BAL03_FD ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่เดินทาง
พฤษภาคม 61 02-06 // 23-27 21,900 บาท
     
มิถุนายน 61 13-17 22,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 04-08 20,900 บาท
  25-29 23,900 บาท
     
สิงหาคม 61 08-12 23,900 บาท
  29-02 กันยายน 20,900 บาท
     
กันยายน 61 19-23 20,900 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
บาหลี •ย็อกยาการ์ตา•เทวลัยปรัมบานัน •พระราชวังสุลต่าน•ปราสาทสวนน้ำ•บุโรพุทโธ •วัดปะวน•วัดเมนดุต
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
ย็อกยาการ์ตา•บาหลี•วัดบราตัน• วิหารทานาต์ลอต
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
บาร๊องแดนซ์ หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก หมู่บ้านคินตามณี ชิมกาแฟขี้ชะมด •วัดเทมภัคสิริงค์• ตลาดปราบเซียน ร้านKrisana
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
บาหลี• กรุงเทพ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 

BI-BAL02_FD ทัวร์บาหลี ราคาพิเศษ สัมผัสมนต์เสน่เกาะบาหลี 4วัน 3คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน

- สัมผัสมนต์เสน่เกาะบาหลี
- ชมวิหารทานาห์ลอต
- บ่อน้ำพุศักสิทธิ์ Pura Tirta Empul
- หมู่บ้าน คินตามณี ภูเขาไฟ
- ทะเลสาบบาตูร์
- ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์

ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่เดินทาง
พฤษภาคม 61 10-13 // 17-20 // 24-27 16,900 บาท
  31-03 มิถุนายน 15,900 บาท
     
มิถุนายน 61 7-10 // 14-17 16,900 บาท
  28-01 กรกฎาคม 15,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 05-08 15,900 บาท
  12-15 // 19-22 16,900 บาท
  26-29 18,900 บาท
     
สิงหาคม 61 02-05 16,900 บาท
  09-12 18,900 บาท
  16-19 // 23-26 / 30-02 กันยายน 16,900 บาท
     
กันยายน 61 06-09 // 13-16 // 20-23 // 27-30 16,900 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ - ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ FD396 มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องเสริฟพร้อมน้ำดื่ม 1 ขวด อนุสาวรีย์มหาภารตะ -วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก•ชมการแสดงบาร็อง •หมู่บ้านคินตามณี •บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟ บาตูร์•ชิมกระแฟขี้ชะมด•วัดเทมภัคสิริงค์• ตลาดปราบเซียน
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
ตลาดเมืองอูบุด วัดบราตัน วัดเม็งวี วิหารทานาต์ลอต คูต้า
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
บาหลี• กรุงเทพ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 

 

 

 บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com

 

ทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก ทัวร์บาหลีราคาประหยัด ท่องเที่ยวบาหลี ทัวร์อินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลี ทวัร์บาหลีราคาถูก ท่องเที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลีราคาประหยัด