ทัวร์บาหลี เดือนกรกฎาคม 2562 ทัวร์บาหลีราคาพิเศษ กรกฎาคม 2019 ทัวร์บาหลีราคากันเอง แพคเกจทัวร์บาหลี 4วัน 3คืน 5วัน 4คืน โปรโมชั่นทัวร์บาหลี
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500


   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

    ข้อมูลการท่องเที่ยว
ทัวร์บาหลี
เดือนมกราคม
ทัวร์บาหลี
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์บาหลี
เดือนมีนาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนเมษายน
ทัวร์บาหลี
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนมิถุนายน
ทัวร์บาหลี
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนสิงหาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนกันยายน
ทัวร์บาหลี
เดือนตุลาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์บาหลี
เดือนธันวาคม

ทัวร์บาหลี เดือนกรกฎาคม 2562 ทัวร์บาหลีราคาพิเศษ กรกฎาคม 2019


ทัวร์บาหลี ทานาล้อต-บาหลี สวิงค์ 3วัน2คืน
SB - PRIME BALI 3D2N
ทัวร์บาหลี

ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ
ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย
ชม ระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี
ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย
ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์

ราคาเริ่มต้น 10,555 บาท
สายการบิน ไทย ไลออน แอร์ (Thai Lion Air)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์บาหลี
กรกฎาคม 62 04-06 // 11-13 10,555 บาท
กรกฎาคม 62 05-07 // 06-08 // 12-14 // 19-21 // 20-22 11,555 บาท
กรกฎาคม 62 15-17 // 26-28 12,555 บาท
กรกฎาคม 62 13-15 // 14-16 // 27-29 13,555 บาท
     
สิงหาคม 62 01-03 // 15-17 // 22-24 // 29-31 // 31-02 10,555 บาท
สิงหาคม 62 02-04 // 03-05 // 16-18 // 17-19 // 23-25 // 24-26 11,555 บาท
  30-01  
สิงหาคม 62 09-11 12,555 บาท
สิงหาคม 62 10-12 13,555 บาท
     
กันยายน 62 07-09 // 14-16 // 21-23 // 28-30 10,555 บาท
กันยายน 62 06-08 // 13-15 // 20-22 // 27-29 11,555 บาท
     
ตุลาคม 62 03-05 // 24-26 10,555 บาท
ตุลาคม 62 04-06 // 05-07 // 18-20 // 19-21 // 25-27 // 26-28 11,555 บาท
ตุลาคม 62 11-13 12,555 บาท
ตุลาคม 62 12-14 13,555 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ – บาหลี – หาดจิมบารัน
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
ชมบารองแดนซ์ – เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
วิหารทานาล้อต – วิหารอูลูวาตู - Garuda Wisnu - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์ 3วัน2คืน
ZG - ZDPS06 LET'S GO BALI ISLAND 3D2N
ทัวร์บาหลี

ดินแดนอัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย
อัศจรรย์ วิหารกลางทะเล "ทานาล็อต"
ชมประตูสวรรค์ "อันดาราเกท"

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
สายการบิน ไทย ไลออน แอร์ (Thai Lion Air)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์บาหลี
กรกฎาคม 62 05-07 // 19-21 12,999 บาท
กรกฎาคม 62 13-15 // 14-16 // 15-17 // 27-29 13,999 บาท
     
สิงหาคม 62 02-04 // 16-18 // 23-25 // 30-01 12,999 บาท
สิงหาคม 62 10-12 13,999 บาท
     
กันยายน 62 07-09 // 14-16 // 21-23 // 28-30 11,999 บาท
     
ตุลาคม 62 05-07 // 06-08 // 21-23 11,999 บาท
ตุลาคม 62 19-21 // 20-22 // 26-28 // 27-29 12,999 บาท
ตุลาคม 62 12-14 // 13-15 13,999 บาท
     
พฤศจิกายน 62 02-04 // 09-11 // 16-18 // 23-25 // 24-26 12,999 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระฮ์ไร – ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก) – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระฮ์ไร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์บาหลี ทานาล็อต เบซากีห์ 4วัน3คืน
ZG - BZDPS04 BALI ISLAND 4D3N
ทัวร์บาหลี

เกาะบาหลี
อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย
วิหารกลางทะเล "ทานาล็อต"
ชมวัดหลวง "เบซากีห์"

ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
สายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์บาหลี
กรกฎาคม 62 05-08 // 25-28 15,999 บาท
กรกฎาคม 62 13-16 // 14-17 17,999 บาท
     
สิงหาคม 62 02-05 14,999 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบารัน
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ – วัดเบซากีห์
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน –วิหารทานาล็อท
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์บาหลี อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย ชมประตูสวรรค์ "ฮันดาราเกท" 5วัน3คืน
ZG - BZDPS05 PERFECTION BALI 5D3N BY FD
ทัวร์บาหลี

ชมวัดเม็งวี วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี
ชมวัดเบซากีห์ ที่ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล
ชมระบำบารอง แดนซ์ เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี
ชมภูเขาไฟบาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์
เดินทางสู่วิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ วิหารเทมภัคศิริงค์ เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น
ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด
ชมเทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี

ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
สายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์บาหลี
กรกฎาคม 62 04-08 // 11-15 // 18-22 16,999 บาท
     
สิงหาคม 62 01-05 16,999 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – วัดเม็งวี – วัดเบซากีห์
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
ชมระบำบารอง แดนซ์ – หมู่บ้านคินตามานี – บาหลี สวิง – ภูเขาไฟบาตูร์ – ทะเลสาบบาตูร์ – วิหารเทมภัคศิริงค์ – ตลาดปราบเซียน
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
วานากิริฮิลล์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอุลัน ดานู – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาล็อท
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ห้างกฤษณะ (สิ้นค้าท้องถิ่น) – ชายหาดจิมบารัน – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 

 

 

 บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com


 

ทัวร์บาหลี เดือนกรกฎาคม 2562 ทัวร์บาหลีราคาพิเศษ กรกฎาคม 2019 ทัวร์บาหลีราคากันเอง แพคเกจทัวร์บาหลี 4วัน 3คืน 5วัน 4คืน โปรโมชั่นทัวร์บาหลี